Directori de recursos

Els antecedents del grup de treball sobre el sistema econòmic alternatiu es remonten fins al seminari de monedes lliures que es va dur a terme els dies 27, 28 i 29 de desembre de 2009. I des de llavors s’han creat llistes de correu com la “intermonedes” (2010) o la de “sistema econòmic” (2014), s’han fet trobades d’ecoxarxes (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), jornades assambleàries de la CIC sobre economia, conferències sobre moneda social i economia social i solidària.

 • Xarxes d’intercanvi amb moneda social
  • www.ecoxarxes.cat
   Una ecoxarxa fomenta l’economia i les relacions humanes de forma local, amb l’objectiu de cobrir les nostres necessitats bàsiques sense necessitat d’utilitzar l’euro, tot creant mecanismes de suport entre les persones i permetent-nos desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals. Treballem per a recuperar la dimensió ètica i humana en les activitats econòmiques, superant l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsant una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia.
 • Cooperatives Integrals
  • Són xarxes cooperativistes i col·lectivitzadores que tenen com a objectiu construir des de baix una societat més enllà del capitalisme, autogestionant el cobriment de necessitats bàsiques com l’habitatge, el treball, la salut o l’educació.
 • Xarxa d’Economia Solidària (XES)
  • www.xes.cat
   Les empreses i entitats que formem part de la XES som valuoses de cara a construir l’altre món possible en la mesura que som un laboratori on diàriament assagem noves formes de treballar, consumir i invertir, i que demostrem a tothom que vulgui veure que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles.