Grup de treball sobre el sistema econòmic alternatiu

Els antecedents del grup de treball sobre el sistema econòmic alternatiu es remonten fins al seminari de monedes lliures que es va dur a terme els dies 27, 28 i 29 de desembre de 2009. I des de llavors s’han creat llistes de correu com la “intermonedes” (2010) o la de “sistema econòmic” (2014), s’han fet trobades d’ecoxarxes (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), jornades assambleàries de la CIC sobre economia, conferències sobre moneda social i economia social i solidària.

 • Xarxes d’intercanvi amb moneda social
  • www.ecoxarxes.cat
   Una ecoxarxa fomenta l’economia i les relacions humanes de forma local, amb l’objectiu de cobrir les nostres necessitats bàsiques sense necessitat d’utilitzar l’euro, tot creant mecanismes de suport entre les persones i permetent-nos desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals. Treballem per a recuperar la dimensió ètica i humana en les activitats econòmiques, superant l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsant una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia.
 • Cooperatives Integrals
  • www.cooperativasintegrales.net
   Són xarxes cooperativistes i col·lectivitzadores que tenen com a objectiu construir des de baix una societat més enllà del capitalisme, autogestionant el cobriment de necessitats bàsiques com l’habitatge, el treball, la salut o l’educació.
 • Xarxa d’Economia Solidària (XES)
  • www.xes.cat
   Les empreses i entitats que formem part de la XES som valuoses de cara a construir l’altre món possible en la mesura que som un laboratori on diàriament assagem noves formes de treballar, consumir i invertir, i que demostrem a tothom que vulgui veure que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles.