Cooperatives Integrals

  • Són xarxes cooperativistes i col·lectivitzadores que tenen com a objectiu construir des de baix una societat més enllà del capitalisme, autogestionant el cobriment de necessitats bàsiques com l’habitatge, el treball, la salut o l’educació.