Documentació econòmica

Economia social alternativa

– Manual d’economia alternativa: Ekonomikon
Manual de desobediencia económica 2015
– Reflexions sobre el concepte de descapitalització.

Sobirania monetària

Bank of the Commons: eines bancàries alternatives
El Credit Commons: un dinero para la economía solidaria

Coordinació de monedes socials

– Protocol d’intercanvi recíproc entre xarxes de moneda social: https://www.monedasocial.cat/protocol
– Com intercanviar entre xarxes de moneda social: https://www.monedasocial.cat/com-intercanviar
Recull de bones pràctiques per a la gestió/coordinació de monedes socials

Ecoxarxes catalanes. Un model d’Intertrading social (Ajuntament de Barcelona)
Ecosistema monetari català (Ponència III Congrès internacional de MS a Brasil)
Diagrama del sistema económic autònom (CIC-Ecoxarxes)

Protocols econòmics de la CIC

Principis econòmics de la CIC
Protocol de gestió de comptes públics de Moneda Social
Protocol d’ús de recursos comuns de la CIC
Guia de Moneda Social de la CIC

Ecosistema monetari alternatiu

FairChange: red descentralizada con respaldo en euros para projectos productivos