Xarxes de suport mutu

Una xarxa de suport mutu és un col·lectiu de persones que s’autoorganizen per poder donar o rebre suport quan sigui necessari i en els àmbits i formes que aquestes persones considerin oportunes.